AU blok

zdravotnícka pomôcka, ktorá obsahuje 4 ks alebo 28 ks crystal tapov (podľa veľkosti balenia), pričom jednotlivé tapy sú umiestnené na plátoch po 4 kusoch. Podľa veľkosti balenia preto v krabičke nájdete 1 alebo 7 plátov, z ktorých je pred aplikáciou potrebné samostatné tapy opatrne oddeliť podľa naznačeného prerezania (svetlej linky) na každom pláte.

Video návody na aplikáciu crystal tapov u najfrekventovanejších ťažkostí

APLIKÁCIA NA CHRBÁT APLIKÁCIA NA HORNÉ KONČATINYAPLIKÁCIA NA DOLNÉ KONČATINY

Aplikace
Aplikace
Aplikace

 1. Pred nanášaním crystal tapu očistite a osušte kožu, aby sa zabezpečilo jeho správne uchytenie.
 2. Odlepte 1 ks crystal tapu podľa naznačeného miesta na pláte a aplikujte ho cca 2 – 3 cm nad miesto bolesti smerom k hlave alebo priamo na miesto bolesti.
 3. Aplikácia musí byť spravená na mieste vedenia nervových dráh.
 4. Crystal tape by mal byť aplikovaný na pokožku pevne, aby bol zabezpečený čo najlepší kontakt medzi kryštálmi a kožou.
 5. Pokiaľ sa do hodiny nedostaví úľava, je potrebné crystal tape prelepiť (posunúť) na iné miesto.
 6. Najskôr aplikujte 1 – 2 crystal tapy a v prípade potreby pridajte ďalší. Zvyčajne sú dostatočné 2-4 crystal tapy.
 7. AU-MEDIC blokátor bolesti nefunguje na bolesť hlavy, pretože hlava je veľmi blízko samotného centra v mozgu. Na všetky ostatné typy bolesti je AU-MEDIC vhodný.
 8. Nepoužívajte na poranenú, podráždenú alebo zapálenú kožu.
 9. Pokiaľ trpíte arytmiou (nepravidelným tepom srdca) alebo používate kardiostimulátor, nepoužívajte crystal tapy.
 10. AU-MEDIC nie je určený pre malé deti. Ak crystal tape spôsobuje nepohodlie akéhokoľvek druhu, odstráňte ho.
 11. Pokiaľ sa vám crystal tape odlepí, vymeňte ho za nový.
 12. S aplikovaným crystal tapom je možné sa sprchovať.
 13. Čítajte pozorne návod na použitie a informácie, ktoré sa vzťahujú k bezpečnému používaniu zdravotníckej pomôcky.

AU-MEDIC BLOKÁTOR BOLESTI

NELIEČI PRÍČINU BOLESTI,
ALE ZNIŽUJE POCIT A INTENZITU BOLESTI.

AU medic