Náplast
Bedra
DOLNÉ KONČATINY
HORNÉ KONČATINY
CHRBÁT

AU?

DLHODOBÁ ÚĽAVA OD BOLESTI!

AU medic

JAK FUNGUJE?

AU-MEDIC crystal tapy majú v stredovej časti malú kruhovú oblasť obsahujúcu mikroskopické kryštály, špeciálne vyrobené pre lekárske použitie. Kryštály majú zvláštnu a jedinečnú vlastnosť – vytvárajú slabú elektrickú energiu (piezoelektrický jav).

Pretože ľudské telo vedie elektrinu, sú aj veľmi slabé elektrické signály, generované AU-MEDICOM, prenášané do tkaniva pod náplasťou. Kryštál je preto potrebné umiestniť v blízkosti bolestivého miesta, v blízkosti nervov, ktoré spájajú toto miesto s mozgom. Elektrické signály generované AU-MEDICOM potom rušia prenos bolestivého signálu do mozgu, a znižujú tak pocit bolesti.

Výzkum