APLIKÁCIA NA DOLNÉ KONČATINY

Bolesti pohybového aparátu v oblasti dolných končatín súvisia často s rozvojom artrózy, teda opotrebením veľkých kĺbov vplyvom veku alebo dlhodobého zaťaženia, môže byť daná ale tiež úrazom alebo napríklad jednorazovým preťažením.

ARTRÓZA BEDROVÉHO KĹBU

Bolesť kĺbov súvisiaca s rozvojom artrózy je častým problémom predovšetkým vo vyššom veku, kedy sa prejavujú dôsledky dlhodobého zaťažovania kĺbov či už športom, manuálnym zaťažením alebo napríklad dôsledkami dlhodobej nadváhy. Toto degeneratívne ochorenie postihuje predovšetkým veľké kĺby a s postupným rozvojom ochorenia dochádza k stupňovaniu bolestivosti pri pohybe, ale aj zatuhnutie kĺbov. Štandardné postupy v tomto prípade zahrňujú rehabilitáciu alebo nasadenie medikamentov zabezpečujúcich v prvom rade úľavu od bolesti. Posledným štádiom liečby potom býva náhrada postihnutého kĺbu umelým.
Bolestivosť postihnutého kĺbu je možné obmedziť tiež aplikáciou kryštálovej náplasti AU-MEDIC s obsahom kremíka, a to bez vedľajších účinkov. Pre maximálnu účinnosť je nutná správna aplikácia krystal tapov. V prípade artrózy bedrového kĺbu to znamená aplikáciu v oblasti bedra. Podľa intenzity bolesti je vhodné aplikovať 1 až 4 tapy. Nalepené krystal tapy AU-MEDIC obmedzujú bolesť až po dobu jedného týždňa.

Pozrite sa na návodné video, ako AU-MEDIC pri bolesti bedrového kĺbu správne aplikovať.

AU-MEDIC BLOKÁTOR BOLESTI

NELIEČI PRÍČINU BOLESTI,
ALE ZNIŽUJE POCIT A INTENZITU BOLESTI.

AU medic